Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 2732

20210411 Pierikos

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

ΤΟΥ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

«Ο  Π Ι Ε Ρ Ι Κ Ο Σ»


Ά ρ θ ρ ο ν  1


Συνιστάται εν Κατερίνη Γυμναστικός, Αθλητικός Σύλλογος υπό την επωνυμίαν Σύνδεσμος Φιλάθλων Κατερίνης «ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ» με έδραν την Κατερίνην ούτινος σκοπός είναι η εν τη περιφερεία του και εκτός αυτής διάδοσις και ανάπτυξις του Αθλητισμού και της Σωματικής Αγωγής, η Σωματική, ψυχική και πνευματική διάπλασις των μελών αυτού, η εν γένει καλλιέργεια του Αθλητικού Ιδεώδους, της Αθλητικής αγωγής και του φιλάθλου αισθήματος παρά τω κοινώ.-

Το Σωματείον τούτο ιδρύθη το έτος 1928 υπό την τότε επωνυμίαν Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «Μ. Αλέξανδρος».-